Shijo
KOSOVËN

NGJARJET

Aktivitetet sportive dhe në natyrë.

Poster_03.08
Poster-01
Komunat-05
Lumbardhi-01
Ngjarjet Kulturore-09
Ngjarjet Kulturore-10 (1)
Ngjarjet Kulturore-11
Poster-02

Eskurzione natyrore apo kulturore

Aktivitet i cili zhvillohet në qendrat kryesore të Kosovës gjatë Karavanit të Diasporës në bashkëpunim me disa komuna të Kosovës. Aktivitet i cili zhvillohet në qendrat kryesore të Kosovës gjatë Karavanit të Diasporës në bashkëpunim me disa komuna të Kosovës dhe organizata jo-qeveritare për të bashkëbiseduar dhe promovuar nismat lidhur me Diasporë.

Bashkëatdhetaret ne Institucione

Ekskurzione natyrore apo kulturore

Kampet verore dhe dimërore për të rinjtë nga diaspora

Festivale apo punëtori kulturore

Konsultime Publike