Shijo
KOSOVËN

NGJARJET

Kampet verore dhe dimërore

1
Poster_03.08
Toka-02
31.07
31.07
ETEA-02
31.07
Bonervet-07
Bonervet-08
31.07
Bonervet-06
Bonervet-04
31.07
YMCA-04
YMCA-03
YMCA-02
YMCA-01
VKBIK-03
Kampet-01
CHwB Kosova-01
Toka-01
Kampet-02
VKBIK-02-1-2
Komunat-56
Bonervet-05
Bonervet-04
Bonervet-03
Kampet-03
ETEA-01 (1)

KAMPET VERORE DHE DIMËRORE PËR TË RINJTË NGA DIASPORA

Këto kampe organizohen nga organizatat e shoqërisë civile në Kosovë, me qëllim të shfrytëzimit të edukimit joformal si mjet për të rritur bashkëpunimin midis të rinjëve nga Kosova dhe diaspora. 

Bashkëatdhetaret ne Institucione

Ekskurzione natyrore apo kulturore

Kampet verore dhe dimërore për të rinjtë nga diaspora

Festivale apo punëtori kulturore

Konsultime Publike