Shijo
KOSOVËN

Programet dhe oraret

Më poshtë gjeni një përmbledhje të programeve dhe orareve të tyre.

Kampet verore dhe dimërore

Këto kampe organizohen nga organizatat e shoqërisë civile në Kosovë, me qëllim të shfrytëzimit të edukimit joformal si mjet për të rritur bashkëpunimin midis të rinjëve nga Kosova dhe diaspora. 

Aktivitetet sportive dhe në natyrë

Aktivitete të cilat do të zhvillohen
nga udhërrëfyes turistik si aktivitete sportive në komuna, qendra kulturore apo natyrore me qëllim të njoftimit të të diasporës

Ngjarjet kulturore

Aktivitete që organizohen gjatë gjithë vitit nga institucione dhe organizata të ndryshme. Këto aktivitete ofrojnë platforma për t’u njohur me jetën kulturore dhe artistike në Kosovë dhe më gjërë.

Bashkatdhetarët në institucione

Një nismë e dedikuar për t’iu mundësuar bashkatdhetarëve të takohen dhe të bashkëbisedojnë me përfaqësuesit e institucioneve qendrore dhe lokale gjatë vizitave të tyre në Kosovë.

Konsultimet
Publike

Aktivitete të cilat organizohen për të dëgjuar zërin e mërgatës dhe diasporës për legjislacionin përkatës për ta

Bashkëatdhetaret ne Institucione

Ekskurzione natyrore apo kulturore

Kampet verore dhe dimërore për të rinjtë nga diaspora

Festivale apo punëtori kulturore

Konsultime Publike