Shijo
KOSOVËN

Konsultime Publike

Gjatë qëndrimit tuaj në Kosovë, ju do të keni rastin të diskutoni drejtpërdrejt me përfaqësues të MPJD-së dhe institucioneve tjera për Ligjin për Diasporën dhe Mërgatën si dhe për tema të tjera me interes për diasporën. Këto konsultime publike janë të organizuara në kuadër të platformës “Shijo Kosovën”. 

Mos e humbni këtë mundësi për të dhënë kontributin tuaj që të garantohen të drejtat tuaja!


EVENTET

Konsultime Publike

Nuk ka evente

Konsultime Publike

Aktivitet i cili zhvillohet në qendrat kryesore të Kosovës gjatë Karavanit të Diasporës në bashkëpunim me disa komuna të Kosovës dhe organizata jo-qeveritare për të bashkëbiseduar dhe promovuar nismat lidhur me Diasporën.

Bashkëatdhetaret ne Institucione

Ekskurzione natyrore apo kulturore

Kampet verore dhe dimërore për të rinjtë nga diaspora

Festivale apo punëtori kulturore

Konsultime Publike