Shijo
KOSOVËN

Pritja e bashkatdhetarëve nga Kryetari i Komunës së Podujevës

Zyra e Kryetarit, Podujevë

27 – 28 gusht, 16:00-18:00

Kryetari i Komunës së Podujevës mirëpret të gjithë bashkatdhetarët në zyren e tij me qëllim të shkëmbimit të ideve dhe të bashkëbisedimit për çështje të ndryshme.

Bashkëatdhetaret ne Institucione

Ekskurzione natyrore apo kulturore

Kampet verore dhe dimërore për të rinjtë nga diaspora

Festivale apo punëtori kulturore

Konsultime Publike