Shijo
KOSOVËN

Pritja e bashkatdhetarëve nga Kryetari i Komunës së Shtimes

4 gusht, 13:00 – 16:00

Pritja e bashkatdhetarëve nga Kryetari i Komunës për të bashkëbiseduar për sfidat, mundësitë dhe bashkëpunimin institucional ndër vite dhe për mundësinë e investimeve në Kosovë.

Bashkëatdhetaret ne Institucione

Ekskurzione natyrore apo kulturore

Kampet verore dhe dimërore për të rinjtë nga diaspora

Festivale apo punëtori kulturore

Konsultime Publike