Shijo
KOSOVËN

Pikado dhe Pingpong

Shtime, 5 gusht
@ 10:30

Aktivitetet organizohen në sheshin “Ahmet Shtimja” dhe janë të hapura për të gjithë të pranishmit.

Kjo ngjarje do të përfshij lojëra pingpongu dhe pikadoje.

Eventet e tjera në të njejtën kategori:

Poster_03.08
Poster-01
Komunat-05
Lumbardhi-01
Ngjarjet Kulturore-09
Ngjarjet Kulturore-10 (1)
Ngjarjet Kulturore-11
Poster-02

Bashkëatdhetaret ne Institucione

Ekskurzione natyrore apo kulturore

Kampet verore dhe dimërore për të rinjtë nga diaspora

Festivale apo punëtori kulturore

Konsultime Publike