Shijo
KOSOVËN

Turne në volejboll

Ferizaj

31 korrik @ 18:00

Të gjithë ftohen të marrin pjesë në volejboll në këtë aktivitet që organizohet gjatë kohës sa mërgimtarët kthehen për pushime në vendin e origjinës.

Eventet e tjera në të njejtën kategori:

Poster_03.08
Poster-01
Komunat-05
Lumbardhi-01
Ngjarjet Kulturore-09
Ngjarjet Kulturore-10 (1)
Ngjarjet Kulturore-11
Poster-02

Bashkëatdhetaret ne Institucione

Ekskurzione natyrore apo kulturore

Kampet verore dhe dimërore për të rinjtë nga diaspora

Festivale apo punëtori kulturore

Konsultime Publike