Shijo
KOSOVËN

Java e Sporteve – BONEVET

Prishtinë, 31 korrik – 4 gusht

Në kampin “Java e Sporteve”, fëmijët do të njihen me lloj-llojshmërinë e lojërave që na rrethojnë. 

Duke filluar nga aktivitetet e para përmes të cilës fëmijët njihen me rrugëtimin e lojërave olimpike e deri tek zhvillimi i lojërave përmes kartonit, letrave; aktiviteteve brenda dhe jashtë hapësirës së BONEVET. Fëmijët do të arrijnë të mësojne dhe argëtohen njëkohësisht.


Përmes këtij kampi, fëmijët do të zhvillojnë aftësitë e tyre motorike, koordinimin sy – dorë, përforcim të njohurive, zhvillim të imagjinatës dhe kreativitetit, të krijojnë shoqëri të re dhe aventurë të paharruar.

Për më shumë informacione dhe regjistrim, vizitoni linkun.

Eventet e tjera në të njejtën kategori:

1
Poster_03.08
Toka-02
31.07
31.07
ETEA-02
31.07
Bonervet-07
Bonervet-08
31.07
Bonervet-06
Bonervet-04
31.07
YMCA-04
YMCA-03
YMCA-02
YMCA-01
VKBIK-03
Kampet-01
CHwB Kosova-01
Toka-01
Kampet-02
VKBIK-02-1-2
Komunat-56
Bonervet-05
Bonervet-04
Bonervet-03
Kampet-03
ETEA-01 (1)

Bashkëatdhetaret ne Institucione

Ekskurzione natyrore apo kulturore

Kampet verore dhe dimërore për të rinjtë nga diaspora

Festivale apo punëtori kulturore

Konsultime Publike