Shijo
KOSOVËN

“Mentoring our Future” dhe “Kosova Center for Digital Education”

25-29 korrik

Ky projekt synon të lidh të rinjtë e diasporës me të rinjtë e Kosovës, mosha 18-24 vjeç përmes kampit veror.

Projekti përfshinë këto aktivitete:

  • Pesë punëtori ku të rinjtë e diasporës së bashku me të rinjtë e UP teksa shpalosin kreativitetin, idetë dhe imagjinatën do të përgatisin një kornizë të aktiviteteve të klubeve, planin vjetor të punës dhe strategji për bashkëpunim me klubet nga universitete prej të cilave vijnë të rinjtë e diasporës.
  • Organizimi i ekskursionit / ngjarjes kulturore njëditore
  • Organizimi  i pesë sesioneve përcjellëse (fizike dhe me mundësi te kyqjes online) 
  • Krijimi i databazës me të rinjtë nga diaspora e cila mund të shërbejë si referencë për projekte të ardhme
  • Organizmi i ngjarjes përmbyllëse

Eventet e tjera në të njejtën kategori:

1
Poster_03.08
Toka-02
31.07
31.07
ETEA-02
31.07
Bonervet-07
Bonervet-08
31.07
Bonervet-06
Bonervet-04
31.07
YMCA-04
YMCA-03
YMCA-02
YMCA-01
VKBIK-03
Kampet-01
CHwB Kosova-01
Toka-01
Kampet-02
VKBIK-02-1-2
Komunat-56
Bonervet-05
Bonervet-04
Bonervet-03
Kampet-03
ETEA-01 (1)

Bashkëatdhetaret ne Institucione

Ekskurzione natyrore apo kulturore

Kampet verore dhe dimërore për të rinjtë nga diaspora

Festivale apo punëtori kulturore

Konsultime Publike