Shijo
KOSOVËN

Vera e Zejeve në Kosovë – Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij – CHwB Kosova

korrik – gusht

Projekti synon që vizitave të të rinjëve të diasporës në vendlindje t’i shtojë edhe një vlerë përmbajtësore: t’i bëjë pjesë të sesioneve të punës praktike ku do të mësojnë zejet tradicionale. 

Ky projekt do të përfshij këto aktivitete:

– Organizimi i punëtorive me të rinjtë, në ambientet e zejeve
– Promovimi i procesit dhe produkteve të realizuara


Eventet e tjera në të njejtën kategori:

1
Poster_03.08
Toka-02
31.07
31.07
ETEA-02
31.07
Bonervet-07
Bonervet-08
31.07
Bonervet-06
Bonervet-04
31.07
YMCA-04
YMCA-03
YMCA-02
YMCA-01
VKBIK-03
Kampet-01
CHwB Kosova-01
Toka-01
Kampet-02
VKBIK-02-1-2
Komunat-56
Bonervet-05
Bonervet-04
Bonervet-03
Kampet-03
ETEA-01 (1)

Bashkëatdhetaret ne Institucione

Ekskurzione natyrore apo kulturore

Kampet verore dhe dimërore për të rinjtë nga diaspora

Festivale apo punëtori kulturore

Konsultime Publike