Shijo
KOSOVËN

Kosovo Change Makers – KChM “Green Activities” – YMCA

YMCA Camp Pjetërshan, Gjakovë, 21 – 25 gusht

KChM është një program që synon të kontribuojë në socializimin e të rinjëve/ rejave të cilët jetojnë në Diasporë dhe atyre të cilët jetojnë në Republikën e Kosovës dhe të shkëmbejnë eksperiencat e tyre kulturore në mënyrë qe të kenë mundësi të identifikojnë ndryshimet, të përbashkëtat dhe benefitet e të jetuarit/ studiuarit apo kontribuarit në Kosovë.

Gjatë këtyre ditëve të Kampit do të përfshihen aktivitete të ndryshme si: 

  • Aktivitete ekipore
  • Aktiviteti Kulturo/ Artistik “Treasure Hunting”
  • Ted Talks me të ftuar nga Diaspora dhe Kosova, 
  • Vizita historike dhe kulturore në Komunën e Gjakovës (Muzeu, Pallati I Kultures, Bibloteka etj.), 
  • Po ashtu do të realizohet një video- kampanjë e cila do të shërbej në promovimin e aktiviteteve të diasporës dhe shumë aktivitet tjera atraktive. 

Mosha: 18- 24 vjeç

Linku për Kamp: https://www.ymcacamppjetershan.com/ 
Linku për Aplikim: https://forms.gle/phYkYx9pC2Wu1LtY6

Eventet e tjera në të njejtën kategori:

1
Poster_03.08
Toka-02
31.07
31.07
ETEA-02
31.07
Bonervet-07
Bonervet-08
31.07
Bonervet-06
Bonervet-04
31.07
YMCA-04
YMCA-03
YMCA-02
YMCA-01
VKBIK-03
Kampet-01
CHwB Kosova-01
Toka-01
Kampet-02
VKBIK-02-1-2
Komunat-56
Bonervet-05
Bonervet-04
Bonervet-03
Kampet-03
ETEA-01 (1)

Bashkëatdhetaret ne Institucione

Ekskurzione natyrore apo kulturore

Kampet verore dhe dimërore për të rinjtë nga diaspora

Festivale apo punëtori kulturore

Konsultime Publike