Shijo
KOSOVËN

Kosovo Change Makers – KChM “Treasure Hunting” – YMCA

YMCA Camp Pjetërshan, Gjakovë

24 Korrik – Ngritja e Flamurit, Treasure hunting

KChM është një projekt që synon të kontribuojë në socializimin e të rinjëve/ rejave të cilët jetojnë në Diasporë dhe atyre të cilët jetojnë në Republikën e Kosovës dhe të shkëmbejnë eksperiencat e tyre kulturore në mënyrë qe të kenë mundësi të identifikojnë ndryshimet, të përbashktat dhe benefitet e të jetuarit/ studiuarit apo kontribuarit në Kosovë.

Linku për Kamp: https://www.ymcacamppjetershan.com/ 
Linku për Aplikim: https://forms.gle/ftYtNuvrqgoZaHFu7

Eventet e tjera në të njejtën kategori:

1
Poster_03.08
Toka-02
31.07
31.07
ETEA-02
31.07
Bonervet-07
Bonervet-08
31.07
Bonervet-06
Bonervet-04
31.07
YMCA-04
YMCA-03
YMCA-02
YMCA-01
VKBIK-03
Kampet-01
CHwB Kosova-01
Toka-01
Kampet-02
VKBIK-02-1-2
Komunat-56
Bonervet-05
Bonervet-04
Bonervet-03
Kampet-03
ETEA-01 (1)

Bashkëatdhetaret ne Institucione

Ekskurzione natyrore apo kulturore

Kampet verore dhe dimërore për të rinjtë nga diaspora

Festivale apo punëtori kulturore

Konsultime Publike